What Happens to My Family? | 가족끼리 왜이래 [Preview]

Engsub - What Happens to My Family? 가족끼리 왜 이래 Ep 4...

What Happens to My Family? 가족끼리 왜 이래 Ep 51 Teaser ...

What Happens to My Family? 가족끼리 왜 이래 Ep 49 Teaser ...

What Happens to My Family 가족끼리 왜 이래 | Ep 36 Teaser...

What Happens to My Family? (2014)

53 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Moon Tae-Joo là nhân viên giỏi thứ hai tại công ty Daeoh. Anh nghĩ rằng mình giỏi hơn rất nhiều người. Moon cũng đang ôm ấp nỗi đau về môt mối tình tan vỡ trong quá khứ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh gặp cô thư ký Cha Gang-sim

Đạo diễn: Jun Chang Geun

Gởi đánh giá Tìm phim online

Moon Tae-Joo là nhân viên giỏi thứ hai tại công ty Daeoh. Anh nghĩ rằng mình giỏi hơn rất nhiều người. Moon cũng đang ôm ấp nỗi đau về môt mối tình tan vỡ trong quá khứ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh gặp cô thư ký Cha Gang-sim

Diễn viên tham gia