Korean Movie 들꽃 (Wild Flowers, 2015) 예고편 (Trailer)

Korean Movie 들꽃 (Wild Flowers, 2015) 30초 예고편 (30s ...

Wild Flowers (2015)

115 phút | Hàn Quốc

Phim lẻ Gia đình Tình cảm

Cuộc sống luôn phải chạy trốn khỏi những kẻ buôn người, mại dâm và đầy rẫy hiểm nguy của những cô gái trẻ

Đạo diễn: Park Suk Young

Gởi đánh giá Tìm phim online

Cuộc sống luôn phải chạy trốn khỏi những kẻ buôn người, mại dâm và đánh đập của những cô gái trẻ

Diễn viên tham gia