SBS [당신은 선물] - 2차 티저

SBS [당신은 선물] - 1차 티저

SBS [당신은 선물] - 하이라이트 영상

You Are a Gift (2016)

62 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Một câu chuyện cảm động về mẹ chồng nàng dâu bỗng trở thành góa phụ chỉ trong một đêm. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn để tìm lại hạnh phúc của mình

Đạo diễn: Yoon Ryoo Hae

Gởi đánh giá Tìm phim online

Một câu chuyện cảm động về mẹ chồng nàng dâu bỗng trở thành góa phụ chỉ trong một đêm. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn để tìm lại hạnh phúc của mình

Diễn viên tham gia