You Are My Destiny | 너는 내 운명 | 你是我的命运 [Trailer]

너는 내 운명 - You Are My Destiny 20080929 #003

너는 내 운명 - You Are My Destiny 20080929 #004

(Drama) YAMD E130 SNSD Yoona Best Scene Cut

You Are My Destiny - Em Là Định Mệnh Đời Anh (2008)

60 phút | Hàn Quốc

Phim bộ Gia đình Tình cảm

Jang Saebyuk là một cô gái cố gắng tìm lại ý nghĩa của cuộc sống sau khi nhận được giác mạc từ vị bác sĩ đã chăm sóc cô sau tai nạn.

Đạo diễn: Kim Myeongook

Gởi đánh giá Tìm phim online

Jang Saebyuk là một cô gái cố gắng tìm lại ý nghĩa của cuộc sống sau khi nhận được giác mạc từ vị bác sĩ đã chăm sóc cô sau tai nạn.

Diễn viên tham gia