18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

   00:00 - 05/05/2015   

Cùng điểm qua 18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất của 18 nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ.

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Đồng Lệ Á trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Vương Diễm trong Hoàn Châu Cách Cách

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Xa Thi Mạn trong Thâm Cung Nội Chiến

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Mễ Tuyết trong Huyết Nhiễm Tử Cấm Thành

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Nhã Chi trong Hí Thuyết Càn Long

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Hoắc Tư Yến trong Thiên Trạch Hoa

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Dương Mịch trong Cung Tỏa Tâm Ngọc

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Tưởng Hân trong Chân Hoàn Truyện

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Khang Hoa trong Hối Thông Thiên Hạ

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Chương Tử Di trong Ngọa Hổ Tàng Long

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Lê Tư trong Thâm Cung Nội Chiến

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Vy trong Hoàn Châu Cách Cách

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Hám Thanh Tử trong Thương Khung Chi Mão

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Tuyết Hoa trong Thiếu Nữ Từ Hi

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Mã Y Lợi trong Hoàn Châu Cách Cách 3

18 tạo hình mỹ nhân nhà Thanh ấn tượng nhất trên màn ảnh Hoa ngữ

Phạm Băng Băng trong Họa Khuông Nữ Nhân

 

DienAnh.Net

Gửi bình luận

BÀI VIẾT NỔI BẬT

 Close