Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

   00:00 - 21/01/2016   

Gần đây, đề tài về học đường, trường học đang trở thành một trong những chủ đề thu hút được rất nhiều khán giả. Những bộ phim này được đầu tư rất kỹ lưỡng về kịch bản, diễn viên, góc quay và nhất là trang phục. Dưới đây là hình ảnh của các sao nữ trong đồng phục học sinh được đánh giá là đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Park Bo Young

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Kim So Hyun

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Kim Yoo Jung

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Kim So Eun

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Lee Yeon Hye

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Kang Minkyung

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Krystal

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Đi tìm sao nữ mặc đồng phục học sinh đẹp nhất trên màn ảnh Hàn

Jiyeon

 

DienAnhNet

Gửi bình luận