Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê "kém sắc" vì nụ cười

   00:00 - 17/02/2015   

Điều bất ngờ là trong danh sách này có những mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng nhưng lại mất điểm chỉ vì nụ cười "kém sắc" của mình.

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Lưu Diệc Phi

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Từ Hy Viên

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Victoria

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Tôn Lệ

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Ngô Bội Từ

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Xa Thi Mạn

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Lâm Chí Linh

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Trương Bá Chi

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Trương Tịnh Dĩnh

Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Điểm danh 10 mỹ nhân Hoa ngữ bị chê 'kém sắc' vì nụ cười
Diêu Thần 

DienAnh.Net

Gửi bình luận