Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

   00:00 - 07/02/2015   

Trần Hiểu Húc, Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi... được coi là những diễn viên thành công nhất khi hóa thân thành phiên bản sống của những mỹ nhân trong truyện và truyền thuyết.


1. Trần Hiểu Húc - Lâm Đại Ngọc (Hồng Lâu Mộng)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
 


2. Vương Tổ Hiền - Nhiếp Tiểu Thiến (Thiện nữ u hồn)


Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất


 
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
3. Trương Khả Di - Trình Anh (Thần Điêu Đại Hiệp 1995) 4. Trần Tú Lệ - Tiểu Chiêu (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
3. Trương Khả Di - Trình Anh (Thần Điêu Đại Hiệp 1995) 4. Trần Tú Lệ - Tiểu Chiêu (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
5. Cao Viên Viên - Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
5. Cao Viên Viên - Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
6. Đặng Tiệp - Vương Hi Phượng (Hồng Lâu Mộng)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất


7. Lưu Thi Thi - Ngọc Nhi (Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

8. Lưu Diệc Phi - Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ)
 
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
 
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
9. Hứa Tịnh - Nhậm Doanh Doanh (Tiếu Ngạo Giang Hồ)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
10. Tôn Lệ - Chân Hoàn (Chân Hoàn Truyện)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
11. Lưu Tâm Du - Nhược Lan (Bộ Bộ Kinh Tâm)
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
11. Lưu Tâm Du - Nhược Lan (Bộ Bộ Kinh Tâm)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
12. Triệu Nhã Chi - Bạch Nương Tử (Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ)


Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

 
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
13. Đổng Khiết - Lãnh Thanh Thu (Kim Phấn Thế Gia)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
14. Lê Tư - Triệu Mẫn (Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

 

15. Lý Nhược Đồng - Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp 1995)

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất

Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ giống với nhân vật trong nguyên tác nhất
 

DienAnh.Net

Gửi bình luận