Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa "diễn sâu quá sâu" của phim Hoa Ngữ

   14:08 - 21/09/2017   

Trong phim cổ trang thì ngựa chính là phương tiện đi lại của các nhân vật, bất kể là vương tôn công tử hay là hiệp khách giang hồ, tóm lại phim cổ trang sẽ không thể thiếu được những màn cưỡi ngựa, ngựa phi nước đại mà đuổi nhau, cơ mà, tính ra thì được bao nhiêu lần diễn viên cưỡi ngựa thật nhỉ?

Khi được hỏi vấn đề này, nhiều đoàn làm phim cho biết, với những cảnh quay xa, lấy toàn cảnh cưỡi ngựa để bảo vệ an toàn cho diễn viên thì sẽ sử dụng thế thân, còn với những cảnh quay cận mặt, phòng trường hợp ngựa thật giật mình, không còn cách nào đành phải trông cậy vào độ diễn sâu của diễn viên vậy.

Mà thế nào là diễn sâu?

Ngồi trên một gái ghế, tay nắm dây cương, bất chấp hoàn cảnh phải diễn ra dáng đang cưỡi ngựa, còn việc tóc bay bay thì nhân viên sẽ giúp một tay.

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Nên mới nói, đôi khi có thể diễn trên những chú ngựa mô hình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, ít ra diễn viên vẫn có chút "cảm giác thật"hơn. Vì thế, ngựa mô hình cũng là đạo cụ không thể thiếu của nhiều đoàn phim.

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Và cũng có những đoàn phim không cần đến ngựa mô hình dù đang quay ngoại cảnh, nhiều đoàn phim dùng "sức người" thay luôn cho "sức ngựa".

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

Thế mới thấy, làm diễn viên thật không dễ chút nào.

Hậu trường những cảnh cưỡi ngựa 'diễn sâu quá sâu' của phim Hoa Ngữ

(Ảnh: Internet)

 

Hậu trường Ảnh vui

DienAnh.Net

Gửi bình luận