Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

   00:00 - 22/03/2015   

Không ít lần những nàng mỹ nhân nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Tôn Lệ... bị ném đá vì những kiểu tóc kỳ lạ, kém tinh tế.

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
1. Quách Bích Đình

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
2. Quách Thái Khiết


Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
3. Đổng Khiết

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
4. Trương Bá Chi


Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
5. Phạm Băng Băng

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
6. Lương Vịnh Kỳ


Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
7. Lý Băng Băng

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
8. Tôn Lệ

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
9. Hồ Hạnh Nhi

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
10. Châu Tấn

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
11. Từ Nhược Tuyên

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
12. Chương Tử Di

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế

Khi nhan sắc của dàn nữ thần Hoa ngữ bị dìm hàng vì những kiểu tóc kém tinh tế
13. Hải Thanh 

DienAnh.Net

Gửi bình luận