Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

   11:16 - 20/12/2017   

Ngoài những ngôi sao như Kang Ho Dong, Kang Daniel, Jisung, Sungwoon, Sunny, Sehun, Kyuhyun, Siwon tiếp tục đến viếng Jong Hyun thì đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của thành viên Key và Minho cùng nhóm, đặc biệt là bạn gái cũ Shin Se Kyung.

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Key không cầm được nước mắt trong khi Minho phải cố gắng gượng cười để đón khách giúp gia đình Jong Hyun.

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Shin Se Kyung thì chỉ lặng lẽ đến viếng.

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Sehun và D.O

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Kang Ho Dong

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Leeteuk

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Siwon

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Kyuhyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Sunny

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Kang Daniel và Ailee

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Lay

Minho gượng cười, bạn gái cũ Shin Se Kyung lặng lẽ đến viếng Jong Hyun

Suho

(Ảnh: Internet)

Qua đời

DienAnh.Net

Gửi bình luận