Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

   00:00 - 08/09/2014   

Ở Trung Quốc, Trung Thu không chỉ là đơn thuần là ngày trăng tròn nhất năm mà là sự kiện đặc biệt để gia đình đoàn tụ bên nhau, cùng ăn bánh và ngắm trăng.

Cũng vì vậy mà chị Hằng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa và tinh thần của Trung Quốc. Hơn 20 năm nay, Hằng Nga cũng là một trong những nhân vật nữ được đưa lên màn ảnh nhiều nhất. Cùng điểm qua nhan sắc của 15 chị Hằng nổi tiếng nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

1. Hằng Nga - Khâu Bội Trữ (Tây Du Ký 1986)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

2. Phạm Văn Phương (Bôn Nguyệt)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
3. Trần Hồng (Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
4. Lưu Đào (Bảng Phong Thần)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

5. Nhan Đan (Bảo Liên Đăng)

Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
6. Lý Hân Nhữ (Bảo Liên Đăng Tiền Truyện)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
7. Thang Gia Lệ (Hoan Thiên Hỉ Thất Tiên Nữ)

Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
8. Diêu Địch (Hằng Nga)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc]
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
9. Mã Tô (Xuân Quân Xán Lạn Hoan Nhạc Nguyên Soái)

Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
10. Lưu Oánh (Tây Du 2010)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
11. Lý Dĩnh (Tề Thiên Đại Thánh)

Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

12. Diêu Lạc Di (Tây Du Ký 2 của TVB)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

13. Vương Huệ (Tây Du Ký Trương Kỷ Trung)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
14. Lý Văn Dĩnh (Ngô Thừa Ân Và Tây Du)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
15. Asayan (Khu Tà Diệt Ma 3)
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc
Ngắm 15 nàng Hằng Nga màn ảnh của Trung Quốc

DienAnh.Net

Gửi bình luận