Ngắm ảnh khác lạ thời "cởi truồng" của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

   00:00 - 01/06/2015   

Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06 là cơ hội để nhiều người khoe ảnh thời thơ ấu khác lạ và đáng yêu của mình bao gồm các sao lớn Hoa ngữ. Cùng nhìn ảnh và đoán xem bạn nhận ra được bao nhiêu người trong danh sách nhé:

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Chân Tử Đan

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Đặng Tử Kỳ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Dương Khôn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Cảnh Điềm

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

AngelaBaby

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lâm Tâm Như

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Phùng Thiệu Phong

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Từ Hy Đệ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lâm Chí Dĩnh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Trương Lượng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Điền Lượng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Ngô Tú Ba

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Vương Lực Hoành

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Ngô Diệc Phàm

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Chung Hán Lương

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lý Tiểu Lộ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Tào Cách

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Châu Kiệt Luân

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Trần Hiểu Đông

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Hàn Canh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Trịnh Y Kiện

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Huỳnh Hiểu Minh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Châu Tinh Trì

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Thành Long

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lương Triều Vỹ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Cổ Thiên Lạc

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Trương Nghệ Mưu

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Phùng Tiểu Cương

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Khương Văn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lục Nghị

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Cát Ưu

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Tạ Na

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Vương Phi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Châu Tấn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Tôn Lệ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Diêu Thần

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lưu Diệc Phi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Cao Viên Viên

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Phạm Băng Băng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lưu Gia Linh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Triệu Vy

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lý Thần

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Lưu Thi Thi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Ngô Kỳ Long

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Tô Hữu Bằng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

Trương Quốc Vinh

 

DienAnh.Net

Gửi bình luận

 Close