Ngắm ảnh khác lạ thời "cởi truồng" của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ

   00:00 - 01/06/2015   

Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06 là cơ hội để nhiều người khoe ảnh thời thơ ấu khác lạ và đáng yêu của mình bao gồm các sao lớn Hoa ngữ. Cùng nhìn ảnh và đoán xem bạn nhận ra được bao nhiêu người trong danh sách nhé:

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Chân Tử Đan

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Đặng Tử Kỳ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Dương Khôn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Cảnh Điềm

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
AngelaBaby

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lâm Tâm Như

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Phùng Thiệu Phong

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Từ Hy Đệ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lâm Chí Dĩnh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Trương Lượng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Điền Lượng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Ngô Tú Ba

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Vương Lực Hoành

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Ngô Diệc Phàm

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Chung Hán Lương

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lý Tiểu Lộ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Tào Cách

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Châu Kiệt Luân

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Trần Hiểu Đông

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Hàn Canh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Trịnh Y Kiện

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Huỳnh Hiểu Minh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Châu Tinh Trì

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Thành Long

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lương Triều Vỹ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Cổ Thiên Lạc

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Trương Nghệ Mưu

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Phùng Tiểu Cương

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Khương Văn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lục Nghị

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Cát Ưu

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Tạ Na

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Vương Phi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Châu Tấn

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Tôn Lệ

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Diêu Thần

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lưu Diệc Phi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Cao Viên Viên

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Phạm Băng Băng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lưu Gia Linh

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Triệu Vy

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lý Thần

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Lưu Thi Thi

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Ngô Kỳ Long

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Tô Hữu Bằng

Ngắm ảnh khác lạ thời 'cởi truồng' của dàn sao hàng đầu Hoa ngữ
Trương Quốc Vinh

 

DienAnh.Net

Gửi bình luận