"Nhặt sạn" phim hot "Võ Mị Nương truyền kỳ"

   00:00 - 06/01/2015   

Bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả Việt trong thời gian gần đây cũng có không ít điểm vô lý khiến khán giả tinh mắt dễ dàng nhận ra.
 
'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Ở phân cảnh này, thái giám bê chiếc khay…

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Khi đổi góc máy, chiếc khay bỗng chuyển sang tay của Từ Tuệ.

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Đổi lại góc máy, chiếc khay vẫn ở trên tay của thái giám.

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Tua rua của hai chiếc hộp đang ở phía trước….

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

… thế nhưng chỉ tíc tắc sau đã ở phía sau

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Cành hoa cúc ban đầu khá ngắn…

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

…khi đổi góc máy, cành hoa trông dài hơn hẳn.

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Đôi hoa tai của Vi Quý Phi (Trương Đình) bỗng…

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

…biến mất khi đổi góc máy.

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Phía xa thấp thoáng bóng dáng một tòa nhà hiện đại.

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

'Nhặt sạn' phim hot 'Võ Mị Nương truyền kỳ'

Khi đổi góc máy, chiếc lỗ trên cây cột biến mất và vị trí chiếc mũ cũng thay đổi. 

Theo Vietnamnet

Gửi bình luận