Những câu nói "siêu kinh điển" trong phim cổ trang Hoa ngữ ai ai cũng nhớ

   11:24 - 15/09/2017   

"Người đâu, tiễn khách", "Đại hiệp, tha cho tôi đi mà! Tôi đáng chết, tôi đáng chết", "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót",... là những câu nói nhiều người thuộc lòng khi xem phim cổ trang Hoa ngữ.

1. "Oan gia ngõ hẹp"

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

2. "Đã sinh ra Chu, sao còn sinh Lượng?"

3. “Hãy để duyên trần trôi theo nước, chớ nên đa tình lệ sầu lây, thí chủ hà tất phải đau buồn”.

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

4. “Tại hạ phái Thiếu Lâm xin thỉnh giáo chư vị!”.

5. “Vô độc bất trượng phu, độc như lòng dạ đàn bà".

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

6. "Người đâu, tiễn khách"

7. "Người không vì mình, trời tru đất diệt".

8. ''Kể từ nay chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia''.

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

9. "Các hạ là cao nhân phương nào?"

10. "Công lực thâm hậu"

11. "Chân nhân bất lộ tướng".

12. “Tại hạ thật là bái phục, bái phục!”.

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

13. “Thà giết lầm hơn bỏ sót”.

14. “Cho dù ngươi chiếm được thân xác ta nhưng mãi cũng không chiếm được tâm hồn ta".

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

15. “Tiểu tử nhà ngươi dám ăn nói hỗn xược”.

16. “Tiểu tử thúi ngươi mau đứng lại cho ta!”

17. “Cung kính không bằng tuân mệnh”.

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

18. "Đại hiệp, tha cho tôi đi mà! Tôi đáng chết, tôi đáng chết".

19. "Trên có mẹ già dưới có con nhỏ".

20. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

21. "Ây dà, cô nương quá khen rồi".

22. “Anh hùng tuổi thiếu niên”.

23. "Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì?"

24. "Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là..."

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

25. "Nghe quý danh đã lâu, nay mới được diện kiến".

25. "Hôm nay bái biệt không biết khi nào mới có dịp tương phùng".

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

26. "Ta xin thề có trời đất làm chứng".

27. "Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày".

Những câu nói 'siêu kinh điển' trong phim cổ trang Hoa ngữ ai cũng nhớ

27. "Muốn đạt được mục đích phải bất chấp mọi thủ đoạn".

28. "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết"

29. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

(Ảnh: Internet)

 

Tin bên lề Phim kinh điển Cư dân mạng

DienAnh.Net

Gửi bình luận