Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ

   00:00 - 15/02/2015   

Thái Y Lâm với Lâm Tâm Như, Viên San San và Dương Mịch... từng khiến khán giả bất ngờ khi có những khoảng khắc giống nhau như 2 chị em.

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Châu Tấn và Lý Tiểu Lộ

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Củng Lợi và Châu Hiển Hân

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Đồng Dao và Chương Tử Di

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Tôn Lệ và Vương Viện Khả

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Diêu Địch và Trương Hâm Nghệ

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Lâm Ức Liên và Ngô Thanh Liên

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Miêu Phố và Hứa Tình

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Trương Bá Chi và Cống Mễ

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Lưu Tâm Du và A Lan

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Viên San San và Vương Viện Khả

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Quách Khả Doanh và Chu Ân

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Mã Y Lợi và Chu Đan

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Đổng Tuyền và Đồng Lệ Á

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Thái Y Lâm và Lâm Tâm Như

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
Viên San San và Dương Mịch

Những khoảng khắc giống nhau đến kỳ lạ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ
A Đoá và Trần Hảo


 

DienAnh.Net

Gửi bình luận