Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ

   00:00 - 14/03/2015   

Dù đã bước qua tuổi 40 và tiến đến ngưỡng 50, nhưng họ vẫn giữ được nhan sắc hoàn mỹ không kém bất cứ côi gái trẻ nào.

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Lâm Chí Linh – Sinh ngày 29/11/1974 – 41 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Lý Băng Băng – 27/2/1973 – 42 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Từ Tịnh Lôi – 16/4/1974 – 41 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Châu Tấn – 18/10/1974 – 41 tuổi

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Ôn Bích Hà – 30/7/1966 – 49 tuổi

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Lý Gia Hân – 20/6/1970 – 45 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Châu Hải My – 6/12/1966 – 48 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Mạnh Quảng Mỹ - 17/8/1967 – 47 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Y NăngTịnh – 4/3/1969 – 46 tuổi 

Những quý bà luống tuổi vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi của Hoa ngữ
Tiêu Tường – 13/8/1968 – 46 tuổi 


 

DienAnh.Net

Gửi bình luận