Sao Hàn khoe ảnh thời "con nít" mừng lễ "thiếu nhi Hàn Quốc"

   00:00 - 06/05/2015   

Ngày 05/05 được coi là ngày lễ cho trẻ em tại Hàn Quốc. Vui cùng không khí của dịp lễ đáng yêu này, cùng nhìn lại những bức ảnh của các sao Hàn thuở còn "con nít". Và tất nhiên, ở tại thời điểm ấy ai cũng đều rất dễ thương và đáng yêu.

Kim Woo Bin

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Park Shin Hye 

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Jo Bo Ah

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Lee Jong Suk

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Lee Min Ho

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kang So Ra 

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Lee Yeon Hee

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kim Soo Hyun

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kim So Eun

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Go Ara

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Lee Soo Hyuk

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Ahn Jae Hyun

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Byun Yo Han

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Hong Jong Hyun

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kim Yoo Jung

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Yeo Jin Goo

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Seo Kang Joon

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kim So Hyun

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Park Seo Joon

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Lee Kwang Soo

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Yoo Ah In

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Nam Joo Hyuk

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Song Joong Ki 

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Moon Chae Won

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Han Groo

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Choi Jin Hyuk

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Kim Ji Won

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Ji Chang Wook

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Park Min Young

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

Joo Won

Sao Hàn khoe ảnh thời 'con nít' mừng lễ 'thiếu nhi Hàn Quốc'

 

 

DienAnhNet

Gửi bình luận