So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi

   00:00 - 28/03/2015   

20 năm trôi qua, Tứ Đại Danh Tác bao gồm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử liên tục được làm lại với sự tham gia của hàng trăm diễn viên nổi tiếng nhưng chưa ai trong số họ có thể đánh bại được sức ảnh hưởng từ những phiên bản cũ của những năm 86, 87, 94 và 98.

Nhan sắc của dàn mỹ nhân từng tham gia Tứ Đại Danh Tác được đánh giá rất cao nhưng theo thời gian ngoại hình của họ cũng đã biến đổi rất nhiều.

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Yêu quái Ái Ái - Dương Phượng Nhất (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Bạch Cốt Tinh - Dương Xuân Hà (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Con chuột tinh - Thường Thanh (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Hằng Nga - Khâu Bội Trữ (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Cao Tiểu Thư - Ngụy Tuệ Lệ (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Quan Âm Bồ Tát - Tả Đại Phân (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Con nhện tinh hồng - Diêu Gia (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Quốc vương Nữ Nhi quốc - Chu Lâm (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Mẹ của Đường Tăng - Mã Lan (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Hoàng hậu Thiên Trúc - Vu Hồng (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Vạn Thánh công chúa - Trương Thanh (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Bò Cạp tinh - Lý Vân Quyên (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Hạnh tiên - Vương Linh Hoa (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Thỏ ngọc tinh - Lý Linh Ngọc (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Chân Chân - Trầm Tuệ Phân (Tây Du Ký)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Giả Tham Xuân - Đông Phương Văn Anh (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Giả Tích Xuân - Hồ Trạch Hồng(Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Giả Nguyên Xuân - Kim Lợi Lợi (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Diệu Ngọc - Cơ Ngọc (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Tình Văn - An Văn (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Sử Tương Vân - Quách Tiêu Trân (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Vương Hi Phượng - Đặng Tiệp (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Tập Nhân - Viên Mai (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Hương Lăng - Trần Kiếm Nguyệt (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Tiết Bảo Thoa - Trương Lợi (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Bình Nhi - Trần Lâm (Hồng Lâu Mộng)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Điêu Thuyền - Trần Hồng (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Cam phu nhân - Hứa Đệ (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Vợ Lữ Bố - Cao Bảo Bảo (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Mi phu nhân - Vương Lộ Dao (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Tôn Thượng Hương - Triệu Việt (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Tiểu Kiều - Hà Tình (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Hỗ Tam Nương - Trịnh Sảng (Thủy Hử)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Kim Thúy Liên - Vu Nguyệt Tiên (Thủy Hử)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Lâm nương tử - Vương Tinh Hoa (Thủy Hử)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Phan Kim Liên - Vương Tư Ý (Thủy Hử)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Phan Xảo Vân - Ngưu Lợi (Thủy Hử)

So sánh nhan sắc 38 mỹ nhân Tứ Đại Danh Tác sau gần 20 năm thay đổi
Diêm Bà Tích - Mộ Thanh (Thủy Hử) 

DienAnh.Net

Gửi bình luận