Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

   00:00 - 16/12/2014   

Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, Sứ Đồ Hành Giả lại tiếp tục "càn quét" các hạng mục giải thưởng năm nay.
 
Phim truyền hình xuất sắc nhất: Sứ đồ hành giả

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Thị đế: Quách Tấn An
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Thị hậu: Xa Thi Mạn

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Tưởng Chí Quang

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hà Siêu Nghi
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Chủ trì tiết mục xuất sắc nhất: Vương Tổ Lam và Tiết Gia Yến
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nam nhân vật được yêu thích nhất: Đàm Hoan Hỷ (Hứa Thiệu Hùng), phim Sứ đồ hành giả
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nữ nhân vật được yêu thích nhất: Đinh Tiểu Gia (Xa Thi Mạn), phim Sứ đồ hành giả
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nam diễn viên tiến bộ: Trương Kế Thông
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nữ diễn viên tiến bộ: Huỳnh Thúy Như
Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Giải Thành tựu trọn đời: Đàm Bỉnh Văn

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nhạc phim được yêu thích nhất: Càng khó càng yêu (phim Sứ đồ hành giả) - Ngô Nhược Hy

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Giải diễn viên chuyên nghiệp: Chu Duy Đức, Tô Anh Từ, Lý Gia Đỉnh, La Lạc Lâm, Tưởng Chí Quang

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Thị Hậu và Thị Đế TVB 2014 đã tìm ra chủ nhân

Nguồn: Tổng hợp từ FB
 
 

DienAnh.Net

Gửi bình luận