Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

   00:00 - 12/03/2015   

Có rất nhiều ngôi sao nam trong làng giải trí, trước khi bị hói đầu đều là thanh niên nho nhã, giờ đã trở thành ông chú trung niên hói đầu, thật khiến khán giả tiếc nuối.

Hãy cùng nhìn lại thời hoàng kim đã một đi không trở lại của các ngôi sao ấy.

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

1. Lý Á Bằng

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

2. Đậu Duy

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

3. Lương Triều Vỹ

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

4. Kim Thành Vũ

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

5. Tiêu Ân Tuấn

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

6. Âu Dương Chấn Hoa

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

Vỡ mộng khi mỹ nam Hoa ngữ trở thành những ông chú hói đầu

7. Nhiếp Viễn


 

DienAnh.Net

Gửi bình luận