x

Đăng nhập

Comming soon...

Raiga Terasaka

Raiga Terasaka: Nhà Ga Nuốt Chửng chỉ tạo cho mình hứng thú ở những bước đầu thôi, còn càng đi sâu vào thì lại càng phát hiện ra nhiều điểm tẻ nhạt của một lối kể lỗi thời.