Bài viết: Xuất Xứ

Nguồn gốc nhân vật VENOM sắp ra mắt

Nguồn gốc VENOM: nhân vật phức tạp nhất Marvel Comics - kẻ thù truyền kiếp của Spider-Man

ntxuanha    12:00 - 29/06/2018