x

Đăng nhập

Comming soon...

Vân Trang

Vân Trang: Mình thấy Dân Chơi Không Sợ Con Rơi có ý tưởng thú vị nhưng khai thác chưa tới. Trailer phim cũng chỉ kể được câu chuyện bình thường, chưa có gì đặc sắc.