x

Đăng nhập

Comming soon...

Wonder Woman

Wonder Woman: Nguồn gốc năng lực của Black Adam, Shazam và Wonder Woman thời kỳ trước Flashpoint đều có điểm giống nhau.