Adam Sandler

Adam Sandler

Sinh nhật: 09/09/1966
Quê quán: Brooklyn, New York City, New York, USA
Tiểu sử: Adam Richard Sandler, là một diễn viên, diễn viên hài, kịch,doanh nhân, nhà sản xuất phim và nhạc sĩ người Mỹ.