Bạch Băng

Bạch Băng

Sinh nhật: 02/05/1986
Quê quán: Thiểm Tây
Tiểu sử: Bạch Băng là một nữ diễn viên Trung Quốc. Cô diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc thông qua sự hợp tác với Công ty đại diện Hoàng Anh.

Bạch Băng (tên khai sinh: Trần Đông; biệt hiệu: Tiểu Kim Hee Sun giản thể: 白冰, phồn thể: 白冰; bính âm: Baibing) là một nữ diễn viên Trung Quốc. Cô diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc thông qua sự hợp tác với Công ty đại diện Hoàng Anh. Cô có khuôn mặt khá giống Kim Hee Sun.