Bạch Kính Đình

Bạch Kính Đình

Sinh nhật: 15/10/1993
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Bạch Kính Đình là nam diễn viên Trung Quốc tốt nghiệp từ học viện sư phạm âm nhạc. Anh nổi lên khi thủ vai nam phụ Kiều Nhiên trong Năm Tháng Vội Vã, Dụ Sơ Nguyên trong Thiếu Nữ Toàn Phong.

白敬亭