Chris Pratt

Chris Pratt

Sinh nhật: 21/06/1979
Quê quán: Virginia
Tiểu sử: Khởi nghiệp diễn xuất từ những vai phụ trong các phim chính thống như Wanted, Bride Wars, Jennifer's Body, Moneyball, What's Your Number?, The Five-Year Engagement, Zero Dark Thirty, Movie 43, Delivery Man và Her trước khi được giao đóng vai chính vào năm 2014 trong The Lego Movie và Guardians of the Galaxy.

TIN LIÊN QUAN