Chu Cương Nhật Nghiêu

Chu Cương Nhật Nghiêu

Sinh nhật: 30/08/1988
Quê quán: Quý Châu
Tiểu sử: Chu Cương Nhật Nghiêu gia nhập ngành giải trí nhờ bộ phim Kim Hôn Phong Vũ Tình và nổi lên với vai Khổng Từ trong Khổng Tử Xuân Thu.

朱刚日尧

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Chu Cương Nhật Nghiêu

PHIM LIÊN QUAN