Đặng Luân

Đặng Luân

Sinh nhật: 21/10/1992
Quê quán: Hà Bắc
Tiểu sử: Đặng Luân nổi lên khi tham gia Chẳng Phải Hoa Chẳng Phải Sương, Tân Kinh Hoa Yên Vân... Anh nổi lên nhờ thủ vai nam chính trong bộ phim Bởi Vì Được Gặp Em.

邓伦

TIN LIÊN QUAN