Đồng Dĩ Huyên

Đồng Dĩ Huyên

Sinh nhật: 12/06/1990
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Đồng Dĩ Huyên là nữ diễn viên của Trung Quốc. Cô nổi lên khi thủ vai chính trong Bộ Đội Đặc Chủng: Phượng Hoàng Lửa, 3 Thiên Kim Nhà Họ Hạ...

童苡萱