Đường Nghệ Hân

Đường Nghệ Hân

Sinh nhật: 09/12/1989
Quê quán: Tứ Xuyên
Tiểu sử: Đường Nghệ Hân là nữ diễn viên của Trung Quốc. Cô nổi lên khi tham gia bộ phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Ngoài ra Đường Hân Nghệ còn tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Tây Du Hàng Ma, Tru Tiên...

唐艺昕

TIN LIÊN QUAN