Dương Thước

Dương Thước

Sinh nhật: 02/01/1983
Quê quán: Hắc Long Giang
Tiểu sử: Dương Thước là nam diễn viên Trung Quốc nổi lên khi tham gia bộ phim Sinh Tử Luyến. Anh nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả khi vào vai nam chính trong Thần Khuyển Kỳ Binh, Hoan Lạc Tụng...

杨烁