Dương Tử

Dương Tử

Sinh nhật: 06/11/1992
Quê quán: Bắc Kinh
Tiểu sử: Dương Tử nổi lên với vai trò là diễn viên nhí. Cô nổi tiếng với vai Hạ Tuyết trong Nhà Có Con Gái. Sau khi trưởng thành, Dương Tử được chú ý khi tham gia Hoan Lạc Tụng và Tru Tiên Thanh Vân Chí.

杨紫

TIN LIÊN QUAN