Dwayne Johnson (The Rock)

Dwayne Johnson (The Rock)

Sinh nhật: 02/05/1972
Quê quán: Hayward, California, Hoa Kỳ
Tiểu sử: Dwayne Douglas Johnson là đô vật chuyên nghiệp và đang làm diễn viên. Anh nổi tiếng nhất về đấu vật cho WWE. Johnson đoạt WWF/E Championship bảy lần.

Dwayne Douglas Johnson (trước đây được gọi theo tên hiệu The Rock; sinh ngày 2 tháng 5 năm 1972) là đô vật chuyên nghiệp và đang làm diễn viên. Anh nổi tiếng nhất về đấu vật cho WWE. Johnson đoạt WWF/E Championship bảy lần. Anh được coi là một trong những đô vật nổi tiếng nhất trong lịch sử và có thể được ghi tên trong WWE Hall of Fame tương lai.

TIN LIÊN QUAN