Giả Nãi Lượng

Giả Nãi Lượng

Sinh nhật: 12/04/1984
Quê quán: Cáp Nhĩ Tân
Tiểu sử: Giả Nãi Lượng nổi lên khi tham gia bộ phim Khi Mẹ Chồng Gặp Mẹ. Anh tham gia rất nhiều bộ phim đáng chú ý như Thời Gian Đẹp Nhất, Bác Sĩ Khoa Sản, Vẫn Cứ Thích Em...

贾乃亮

TIN LIÊN QUAN