Go Joo Won

Go Joo Won

Sinh nhật: 16/10/1981
Quê quán: GwangJu
Tiểu sử: Go Joo Won tên thật là Go Young Chul. Anh đã xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim dài tập Punch (2003), sau đó là vai phụ trong Resurrection. Năm 2006, anh đã tham gia diễn xuất trong bộ phim gia đình nổi tiếng Bizarre Bunch and Famous Chil Princesses. Sau đó anh đã có mặt trong bộ phim cổ trang King Seongjong of Joseon in The King and I (2007).

Go Joo Won tên thật là Go Young Chul. Anh đã xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim dài tập Punch (2003), sau đó là vai phụ trong Resurrection. Năm 2006, anh đã tham gia diễn xuất trong bộ phim gia đình nổi tiếng Bizarre Bunch and Famous Chil Princesses. Sau đó anh đã có mặt trong bộ phim cổ trang King Seongjong of Joseon in The King and I (2007).

Television series

You're the Best, Lee Soon-shin (KBS2, 2013) - Park Chan-woo
Kim Su-ro, The Iron King (MBC, 2010) - Ijinashi
OB/GYN (SBS, 2010) - Lee Sang-shik
My Lady (MBC, 2008) - Kim Hyun-min
The King and I (SBS, 2007-2008) - King Seongjong
Famous Chil Princesses (KBS2, 2006) - Yoo Il-han
Bizarre Bunch (KBS1, 2005-2006) - Jang Seok-hyun
Resurrection (KBS2, 2005) - Jung Jin-woo
The Land (SBS, 2004-2005) - Song Young-kwang
Kkakdugi (KBS2, 2004) - Gak-doo
Punch (SBS, 2003) - Yoon-pyo

Film

Tarzan Park Heung-suk (2005) - Park Heung-suk

Awards

2006 KBS Drama Awards: Excellence Award, Actor (Famous Chil Princesses)
2006 7th Korea Visual Arts Festival: Photogenic Award, Actor category
2005 KBS Drama Awards: Best New Actor (Bizarre Bunch)