Han Suk Kyu

Han Suk Kyu

Sinh nhật: 03/11/1964
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Han Suk Kyu là diễn viên người Hàn Quốc. Anh là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Các bộ phim anh đã từng tham gia No. 3 (1997), Christmas in August (1998), Shiri (1999), và The President's Last Bang (2005).

Han Suk Kyu là diễn viên người Hàn Quốc. Anh là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Các bộ phim anh đã từng tham gia No. 3 (1997), Christmas in August (1998), Shiri (1999), và The President's Last Bang (2005).

Đã tham gia:

Phim điện ảnh
Sanguiwon (2014)
My Paparotti (2013)
The Berlin File (2013)
Villain & Widow (Villain on the Second Floor) (2010)
White Night (2009)
Eye for an Eye (2008)
Solace (2006)
A Bloody Aria (2006)
Forbidden Quest (2006)
Mr. Housewife (Quiz King) (2005)
The President's Last Bang (2005)
The Scarlet Letter (2004)
Salt Doll (2003): a thriller aborted after 30% completion; co-starring Lee Eun-ju
Double Agent (2003)
Tell Me Something (1999)
Shiri (1999)
Christmas in August (1998)
The Contact (1997)
No. 3 (1997)
Green Fish (1997)
The Ginkgo Bed (1996)
Sea Anemone (cameo, 1995)

Phim truyền hình
Deep Rooted Tree (SBS, 2011)
Hotel (호텔, MBC, 1995)
Love and War (전쟁과 사랑, MBC 1995)
Kareisky (까레이스키, MBC 1994)
Challenge (도전, MBC 1994)
MBC Best Theater: The Only Room for Them (그들만의 방, MBC 1994)
Three Families Under a Roof (한지붕 세가족, MBC 1994)
The Moon of Seoul (서울의 달, MBC 1/8-10/16/1994)
Pilot (파일럿, MBC 1993)
Sons and Daughters (아들과 딸, MBC 1992-3)
Eyes of Dawn (여명의 눈동자, MBC 1991-2)
Our Paradise (우리들의 천국, MBC 1990)
Han Ji-bong's Three Families (한지붕 세 가족, MBC 1986-1994)

Các giải thưởng
2011 SBS Drama Awards: Grand Prize Deep Rooted Tree
2011 SBS Drama Awards: Top Ten Stars Award Deep Rooted Tree

TIN LIÊN QUAN