Hồ Băng Khanh

Hồ Băng Khanh

Sinh nhật: 25/01/1992
Quê quán: An Huy
Tiểu sử: Hồ Băng Khanh là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô nổi lên thủ vai chính Bách Thảo trong Thiếu Nữ Toàn Phong.

胡冰卿