Hoàng Hiên

Hoàng Hiên

Sinh nhật: 03/03/1985
Quê quán: Cam Túc
Tiểu sử: Huỳnh Hiên là nam diễn viên Trung Quốc tốt nghiệp từ trường múa. Anh nổi lên nhớ vào vai Tiết Khoa trong Tân Hồng Lâu Mộng.

黄轩

TIN LIÊN QUAN