Hoàng Hiên

Hoàng Hiên

Sinh nhật: 03/03/1985
Quê quán: Cam Túc
Tiểu sử: Huỳnh Hiên là nam diễn viên Trung Quốc tốt nghiệp từ trường múa. Anh nổi lên nhớ vào vai Tiết Khoa trong Tân Hồng Lâu Mộng.

黄轩

TIN LIÊN QUAN

 Close