Huệ Anh Hồng

Huệ Anh Hồng

Sinh nhật: 02/02/1960
Quê quán: Hong Kong
Tiểu sử: Huệ Anh Hồng (Kara Hui, 惠英紅) là hậu duệ của dòng dõi Diệp Hách Na La Thị chính hoàng kỳ Mãn Châu, là nữ diễn viên gạo cội tại Hong Kong. Bà từng là nghệ sĩ hợp tác với TVB và HKTV, hiện tại bà nghệ sĩ dưới trướng EEG.