Hwang Jung Min

Hwang Jung Min

Sinh nhật: 01/09/1970
Quê quán: Masan
Tiểu sử: Hwang Jung Min khởi nghiệp là một diễn viên nhạc kịch vào năm 1995. Sau đó anh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng vẫn chưa tạo được chỗ đứng cho mình trong làng giải trí

Hwang Jung Min khởi nghiệp là một diễn viên nhạc kịch vào năm 1995. Sau đó anh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng vẫn chưa tạo được chỗ đứng cho mình trong làng giải trí