Jang Shin Young

Jang Shin Young

Sinh nhật: 17/02/1984
Quê quán: Wanju
Tiểu sử: Jang Shin Young là nữ diễn viên Hàn Quốc, cô được phát hiện thông qua một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 và được biết đến sau khi tham gia vào bộ phim The Empress (2011). Vai nữ chính đầu tiên của cô là trong bộ phim Thorn Flower (2013)

Jang Shin Young là nữ diễn viên Hàn Quốc, cô được phát hiện thông qua một cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 và được biết đến sau khi tham gia vào bộ phim The Empress (2011). Vai nữ chính đầu tiên của cô là trong bộ phim Thorn Flower (2013)