Jo Han Sun

Jo Han Sun

Sinh nhật: 17/06/1981
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Jo Han Sun khoeỉ nghiệm diễn xuất thông qua một chương trình quảng cáo bia vào năm 2001. Sau đó anh tham gia vào bộ phim hài sitcom Nonstop 3 (2002) và bộ phim truyền hình "April Kiss" (2004). Bộ phim nổi tiếng nhất của anh bao gồm các phim như "Wolves" (2004), Cruel Winter Blues (2006) và "A Better Tomorrow"

Jo Han Sun khoeỉ nghiệm diễn xuất thông qua một chương trình quảng cáo bia vào năm 2001. Sau đó anh tham gia vào bộ phim hài sitcom Nonstop 3 (2002) và bộ phim truyền hình "April Kiss" (2004). Bộ phim nổi tiếng nhất của anh bao gồm các phim như "Wolves" (2004), Cruel Winter Blues (2006) và "A Better Tomorrow"

Phim truyền hình

Mask (SBS, 2015)
The Woman Who Married Three Times (SBS, 2013)
The Woman Who Still Wants To Marry (MBC, 2010)
April Kiss (KBS, 2004)
Good Person (MBC, 2003)
Nonstop 3 (MBC, 2002)

Phim điện ảnh

The Invincible / 무적자 (A Better Tomorrow) (2010)
Lost and Found / 달콤한 거짓말 (2008)
My New Partner / 마이 뉴 파트너 (2008)
Cruel Winter Blues (2006)
Yeonriji / Now and Forever (2006)
Temptation of Wolves / Romance of Their Own (2004)