Joo Won

Joo Won

Sinh nhật: 30/09/1987
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Joo Won là một diễu viên nhạc kịch, một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh trở nên nổi tiếng sau bộ phim King Of Bakery, Kim Tak Goo, Ojakgyo Family, Bridal Mask, Good Doctor.

Phim Truyền Hình
Nae Il's Cantabile (KBS2, 2014)
Good Doctor (KBS2, 2013)
7th Grade Civil Servant (MBC, 2013)
Bridal Mask (KBS2, 2012)
Ojakgyo Brothers (KBS2, 2011)
King of Baking, Kim Tak Goo (KBS2, 2010)

Nhạc Phim 
Innocente - Nae Il's Cantabile OST (2014)
Love Medicine - Good Doctor OST (2013)
If I Were - Good Doctor OST (2013)
Don't Know How to Love - 7th Grade Civil Servant OST (2013)
Love and Love - Bridal Mask OST (2012)
Judgment Day with Lee Jung Hyun (이정현) - Bridal Mask OST (2012)
My Love - King of Baking, Kim Tak Goo OST (2010)

Phim Điện Ảnh
That Guy (2015)
Passion Heaven (2014)
Fashion King (2014)
Catch Me (2013)
Niko 2 : Little Brother, Big Trouble (2012) dubbing
Don't Click (2012)
S.I.U (Special Investigations Unit) (2011)

Giải Thưởng
2014 KBS Drama Awards: Popularity Award (Nae Il's Cantabile)
2014 26th Korea PD Awards: Best Performer (Talent) Award (Good Doctor)
2013 KBS Drama Awards: Top Excellence Actor (Good Doctor)
2013 KBS Drama Awards: Actor of the Year (selected by PD's of three main broadcasters) (Good Doctor)
2013 KBS Drama Awards: Netizens' Award (Good Doctor)
2013 KBS Drama Awards: Best Couple Award with Moon Chae Won (Good Doctor)
2013 MBC Drama Awards: Excellence Actor for Miniseries (7th Grade Civil Servant)
2012 Drama Fever Awards: Best Bromance Award (Bridal Mask)
2012 KBS Drama Awards: Excellence Award for Serial Drama, Actor (Bridal Mask)
2012 KBS Drama Awards: Popularity Award (Bridal Mask)
2012 KBS Entertainment: Best Newcomer in Show/Variety (2 Days & 1 Night)
2012 48th Baeksang Arts Awards: Best New TV Drama Actor (Ojakgyo Brothers)
2011 KBS Drama Awards: Newcomer Actor Award (Ojakgyo Brothers)
2011 6th Asia Model Awards: Model Special New Star Award

TIN LIÊN QUAN