Jung Jae Young

Jung Jae Young

Sinh nhật: 21/11/1970
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Jung Jae Young là 1 diễn viên người Hàn Quốc. Những bộ phim có sự tham gia của anh: The Adventures of Mrs. Park (1996); Green Fish (1997); The Happenings (1998), The Spy (1999), A Terrible Day (2000), Guns & Talks (2001), No Blood No Tears (2002), So Cute (2003), Someone Special (2004), Murder, Take One (2005), Righteous Ties (2006), My Son (2007), Public Enemy Returns (2008), Castaway on the Moon (2009), Moss (2010), GLove (2011), Confession of Murder (2012), AM 11:00 (2013), The Plan Man (2014).