Kam Woo Sung

Kam Woo Sung

Sinh nhật: 01/10/1970
Quê quán: Okcheon
Tiểu sử: Kam Woo Sung sinh ngày 01/10/1970, là nam diễn viên Hàn Quốc. Bắt đầu được nhiều người biết đến sau bộ phim "King And The Clown"

Phim Truyền Hình
The Spring Day of My Life (MBC, 2014)
King Geunchogo (KBS1, 2010)
Alone in Love (SBS, 2006)
Hyung Jung, I Love You (MBC, 2002)
Stars Rise Even in the Day 낮에도 별은 뜬다 (MBC, 2001)
Say it With Your Eyes (MBC, 2000)
Medical Center (SBS, 2000)
Loving You (MBC, 1999)
Michiko 미찌꼬 (MBC, 1999)
Shy Lover (MBC, 1998)
Song of the Wind (SBS, 1998)
Premonition (MBC, 1997)
Mountain 산 (MBC, 1997)
To Make a Man 남자 만들기 (KBS, 1995)
The White Journey 하얀 여로 (MBC, 1994)
MBC Best Theater - Ep129 '하얀 여로' (MBC, 1994-Mar-25)
Season of the Storm 폭풍의 계절 (MBC, 1993)
Our Paradise 우리들의 천국 (MBC, 1993)
Trumpet Flower 나팔꽃 (MBC, 1993)
MBC Best Theater - Ep102 '유년의 삽화' (MBC, 1993-Aug-27)
MBC Best Theater - Ep79 '지난 겨울 우리는' (MBC, 1993-Feb-19)
Fascination 매혹 (MBC, 1992)
Public Loan 20 Talents 공채 20기 탤런트 (MBC, 1991)

Phim Điện Ảnh
Dodo (2009)
My Love (2007)
Big Bang (2007)
The King and the Clown (2005)
Super Family (2005)
Spider Forest (2004)
R-Point (2004)
Marriage is a Crazy Thing (2001)

Giải Thưởng
14th Choon Sa Film Festival: Best Male Actor for "King and the Clown" (2006)
2006 Blue Dragon Film Festival: Best Couple (with Lee Jun Ki) in "King and the Clown"
43rd Grand Bell Awards: Best Leading Actor for "King and the Clown" (2006)
9th Audience Prize: Best Male Actor (2004)
2002 MBC Entertainment Awards: Best Dresser
2002 MBC TV Awards: Best Male Actor
2002 Grimae Film Festival: Best Male Actor for "Marriage is a Crazy Thing"
1st Korea Movie Awards: Best New Actor for "Marriage is a Crazy Thing" (2002)

Gửi bình luận

ẢNH CỦA Kam Woo Sung

Video liên quan

PHIM LIÊN QUAN