Kim Go Eun

Kim Go Eun

Sinh nhật: 02/07/1991
Quê quán: Seoul
Tiểu sử: Kim Go Eun cùng gia đình chuyển đến Trung Quốc và sinh sống tại đây trong suốt 10 năm. Sau khi cô trở về và bước chân vào nghiệp diễn xuất đã mang về cho mình rất nhiều giải thưởng giá trị

Kim Go Eun cùng gia đình chuyển đến Trung Quốc và sinh sống tại đây trong suốt 10 năm. Sau khi cô trở về và bước chân vào nghiệp diễn xuất đã mang về cho mình rất nhiều giải thưởng giá trị

TIN LIÊN QUAN