Kim Ha Neul

Kim Ha Neul

Sinh nhật: 21/02/1978
Quê quán: Hàn Quốc
Tiểu sử: Kim Ha Neul là một diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Các phim Kim Ha Neul đã tham gia: A Gentleman's Dignity (2012), You are my pet (2011), Blind (2011), 7 Grade Civil Servant (2009), PARADISE (2009), On Air (2008), 6 YEARS IN LOVE (2008) ....

TIN LIÊN QUAN